Yêu như cát

Những lời yêu còn ở trong anh
Như ốc đảo xanh nằm trong sa mạc
Nhưng trước em, anh lặng im như cát
Khi nhớ nàng, anh hát những lời yêu

Bình luận

Chia sẻ