• Tìm giai thừa bằng Python

    Nhân dịp nghỉ Tết, rảnh tay viết một đoạn code để giải quyết một vấn đề Toán học rất quen thuộc, đó là tính giai thừa của một số nguyên dương. Bài viết này chỉ nhằm chứng tỏ sự ưu …