• Một bài viết về lịch sử vectơ

    Vì để tôn trọng tác giả, tôi không tiện chỉnh sửa lại nội dung. Hy vọng qua bài viết này, có thể giúp các bạn hiểu hơn về vectơ – một nền tảng kiến thức quan trọng của cả Toán