• Vè lớp học

  Thanh Huyền

  Nghe vẻ nghe ve
  Nghe vè lớp học
  Tung hoành ngang dọc
  Chính là lớp tui
  Ngày nào cũng vui
  Mười hai mười chín
  Bề dày thành tích
  Tuy chẳng là bao
  Được cái rất cao
  Tự hào …

 • Mưa ngày xưa

  Mưa ngày xưa
  Rơi trên làn tóc
  Mưa vô tình
  Làm ướt áo em tôi

  Mưa ngày xưa
  Dìu em trong nắng lưa thưa
  Mưa vô tình
  Xuôi chúng mình hai nơi

  ĐK:
  Kỷ niệm đó
  Đã khuất xa tận …