Yêu chi?

Rai rức trong lòng bởi vì đâu
Yêu để mà chi, tự chuốc sầu
Tháng tháng năm năm, nhung với nhớ
Ngày đợi, đêm chờ, có quá lâu?

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: