Vẽ hình với gói lệnh TikZ trong LaTeX – Cài đặt và khai báo

TikZ là gói lệnh được viết bởi Till Tantau, giúp người dùng LaTeX vẽ các hình vector. TikZ hỗ trợ cả vẽ 2D và 3D, là một công cụ rất mạnh mẽ và linh hoạt.

Khai báo

Để sử dụng gói TikZ, ta chỉ cần khai báo \usepackage{tikz}. Khi đó, hệ thống LaTeX sẽ tự động tải và cài đặt gói TikZ.

Nếu muốn sử dụng các thư viện của TikZ thì thêm dòng \usetikzlibrary{<danh sách các thư viện, cách nhau dấu phẩy>}. Dưới đây là một số thư viện thông dụng của TikZ:

  • arrows dùng để vẽ nhiều loại mũi tên khác nhau.
  • shapes dùng để vẽ các hình hình học như đa giác (shape) và các kí hiệu (sign).
  • calc dùng để tính toán trên tọa độ của các điểm
  • intersections dùng để tính toán tọa độ giao điểm giữa các đường
  • mindmap dùng để vẽ sơ đồ tư duy
  • folding dùng để vẽ các hình gấp giấy.

Môi trường vẽ hình

Mỗi khi muốn vẽ một hình bằng TikZ, ta chỉ cần đặt các lệnh vẽ vào trong môi trường tikzpicture như sau:

\begin{tikzpicture}[<các tùy chọn>]
	<Các lệnh vẽ hình, mỗi dòng lệnh phải kết thúc bằng dấu ;>
\end{tikzpicture}

Ở đây, <các tùy chọn> là các thuộc tính của hình vẽ, như độ đậm nhạt (opacity), màu sắc (color), phóng to hay thu nhỏ (scale)…

Dưới đây là ví dụ vẽ một đoạn thẳng màu đỏ.

\begin{tikzpicture}
	\draw[color=red] (1,1)--(4,2);
\end{tikzpicture}

Hôm nay tạm dừng ở đây, trong bài viết sau tôi sẽ giới thiệu một số hình cơ bản. Chúc bạn thành công!

Bình luận

Chia sẻ