Trăng gió có vô tri?

Ai bảo trăng gió vô tình
Ai bảo trăng gió là hình vô tri
Rủi như lòng dạ ai bi
Có trăng bầu bạn, gió thổi đi u buồn

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: