Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7
Từ 13h30 đến 15h00 11B   10   11A 11A
Từ 15h00 đến 16h30       11B 10  
Chia sẻ