Thi tốt nghiệp

Điểm thi đã có hôm nay
Chúc ai lớn điểm ngày mai lên đường,
Bắt đầu lăn lộn gió sương,
Trải bao thật giả khó lường xưa nay
Cơ hội tri thức trong tay
Tương lai rộng mở, đổi thay cuộc đời.

Chúc ai lòng dạ rối bời,
Điểm hơi bị thấp, kêu trời cho qua
Rằng:
Hạnh phúc vẫn có phần ta
Giấc mộng khanh tướng chẳng qua chưa tròn
Cơ hội trước mắt vẫn còn
Đừng ham cưới vợ, sinh con… ăn mài
Điểm khá, xin nguyện vọng 2
Điểm như con kiến thì bay đi làm
Chơi bời lêu lõng đừng ham
Xã hội hiện đại, nữ nam bình quyền

Rùa đây xin có lời khuyên
Tương lai ta đó, mẹ hiền đang mong
12 năm học bỏ công
Buông tay bó gối thì xong cuộc đời

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: