Tạo đường viền có bóng mờ cho LinearLayout hoặc ViewGroup khác trong Android

Đối với web thì việc này quá dễ, chỉ cần vài dòng CSS là xong. Nhưng trong Android thì lại là chuyện khác. Dưới đây là đoạn code của ngộ 🙂 Chỉ cần save thành một file xml rồi khai báo thành background cho LinearLayout là xong.

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<layer-list xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">
  <item>
    <shape android:shape="rectangle">
      <solid android:color="#CABBBBBB"/>
      <corners android:radius="2dp" />
    </shape>
  </item>

  <item
    android:left="0.5dp"
    android:right="0.5dp"
    android:top="0.5dp"
    android:bottom="2dp">
    <shape android:shape="rectangle">
      <solid android:color="@android:color/white"/>
      <corners android:radius="2dp" />
    </shape>
  </item>
</layer-list>

Bình luận

Chia sẻ