Một bài thơ Toán

Cứ từng ngày tôi cộng những niềm vui
Để trừ đi những ngậm ngùi, lo nghĩ
Chia khó khăn để tăng thêm ý chí
Nhân sức mình để chuẩn bị đổi thay

Tính tổng lương nhìn đáp số lắt lay
Vi phân chi tiêu từng ngày trong tháng
Hằng đẳng thức cũng đôi khi loạng choạng
Những ước mơ là giới hạn khó tìm

Ngọn lửa nghề nghịch biến cháy lim dim
Có lúc ngỡ khai căn nghìn chữ số
Học trò hư trở thành bài toán đố
Phụ huynh khùng bao toạ độ vỡ tung

Gắng sức mình nhìn ra hệ số chung
Điểm bất đồng cố làm trùng để sống
Phải né tránh để luôn là chiều rộng
Chẳng dám đua để thành những chiều dài

Đã luỹ thừa mà chẳng thấy tương lai
Thống kê lại cũng có vài hạnh phúc
Lần đầu tiên ngỡ ngàng làm tròn chục
Cố vượt qua bất đẳng thức cuộc đời.

Xác suất nào để nghề nghiệp đừng rơi?

(Sưu tầm)

Bình luận

Chia sẻ