Lá vàng và Rùa con

Lá vàng rơi, lá vàng rơi
Cuốn theo chiều gió, như đời rùa con
Mai đây gối mỏi, chân mòn
Lá còn rơi rụng, rùa còn bơ vơ…

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: