Hướng dẫn ban đầu cho tân thủ Markdown

Trong bài viết trước, tôi có chia sẻ cách cài đặt môi trường để soạn tài liệu Markdown trên desktop. Tiếp sau đây, tôi giới thiệu những cú pháp (syntax) cơ bản trong Markdown, bài viết này được dịch từ trang web https://www.markdownguide.org/cheat-sheet.

Cú pháp cơ bản

Đây là những yếu tố được phác thảo trong tài liệu thiết kế ban đầu của John Gruber. Tất cả các ứng dụng Markdown đều hỗ trợ các yếu tố này.

Yếu tố Cú pháp Markdown
Tiêu đề # H1
## H2
### H3
In đậm **In đậm**
In nghiêng *In nghiêng*
Trích dẫn khối > Nội dung trích dẫn
Danh sách có thứ tự 1. Dòng 1
2. Dòng 2
3. Dòng 3
Danh sách không thứ tự – Dòng 1
– Dòng 2
– Dòng 3
Dòng gạch ngang
Chèn code `Code cùng dòng`
Chèn liên kết [tiêu đề](https://www.example.com)
Chèn hình ![tiêu đề](https://www.example.com)

Cú pháp mở rộng

Các yếu tố này mở rộng cú pháp cơ bản bằng cách thêm các tính năng bổ sung. Không phải tất cả các ứng dụng Markdown đều hỗ trợ các yếu tố này.

Yếu tố Cú pháp Markdown
Bảng biểu |Syntax|Description|
|———–|———–|
|Header|Title|
|Paragraph|Text|
Khối code “`
{
“firstName”: “John”,
“lastName”: “Smith”,
“age”: 25
}
“`
Chú thích cuối trang Here’s a sentence with a footnote.[^1] [^1]: This is the footnote.
Danh sách công việc – [x] Write the press release
– [ ] Update the website
– [ ] Contact the media
Biểu tượng cảm xúc :joy: :rocket:
Highlight ==Highlight==

Đây chỉ là những cú pháp cơ bản, nếu quý bạn đọc muốn nghiên cứu sâu hơn, hoặc muốn tài liệu của mình đẹp mắt hơn thì hãy chờ các bài viết tiếp theo nhe.

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: