Hội nghị Công nhân viên chức

Dự hội nghị,
Ngồi đau lưng muốn chết
2 tiếng đồng hồ,
Vẫn chưa hết nội dung
Xong phần này, tới phần kia,
Nghe riết muốn phát khùng
Thêm lát nữa
Chắc lùng bùng 2 lỗ nhĩ
Thời gian ơi
Qua nhanh cho tui được nghỉ
Đặng buổi chiều…
Làm giám thị môn Văn
Sáng tới giờ
Chưa có thứ gì ăn
Xong hội nghị
Chắc nằm lăn ra xỉu

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: