Hoa 10 giờ

Loài hoa sớm nở, tối tàn
Làm sao sánh được với nàng trong thơ?
Loài hoa chỉ nở 10 giờ
Nhưng hoa chung thủy, ngây thơ hơn nàng!

 

 

Bình luận

Chia sẻ