Giá của tình yêu

Tình yêu?
Ko đáng 1 xu!
Chung tình?
Thật dạ?
Éo bằng thằng ngu lắm tiền!

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: