Đêm khuya trực trường

LG ngự ở trên bàn
Trả lời câu hỏi dễ dàng này coi:
Trần gian ai sướng như tôi
Hơn 10 giờ rưỡi, còn ngồi chấm thi
Đầu hôm nhậu hết mấy ly
Rượu nặng như quỷ, còn gì sướng đây
Về nhà, đầu óc quay quay
Còn lo soạn móc, xắn tay giặt đồ
Rồi còn phải viết bài thơ
Post lên facebook cho các bồ coi chơi
Trần gian ai đủ dư hơi
Còn nguyên 1 xấp, dám thảnh thơi như này
LG ngự ở trên tay
Bài thơ nhảm nhí, có ai like không nào

Bình luận

Chia sẻ