[Cổ tích Toán học] Ba anh em

Ngày xưa, có một lão nông nhân hậu sống với ba người con trai trong một túp lều tranh nhỏ. Tài sản duy nhất của ông là một mảnh ruộng đã canh tác nhiều năm. Một lần bệnh nặng, cho rằng mình không qua khỏi, ông lão gọi ba người con lại và hỏi:

– Cha sắp đi gặp mẹ các con. Gia tài để lại chỉ có mảnh ruộng nhỏ của tổ tiên, chỉ có thể chia cho một người. Vậy các con nghĩ sao?

Ba anh em từ nhỏ quấn quýt với nhau, yêu thương chan hòa. Họ rối rít nhường cho nhau quyền thừa kế, không ai chịu nhận cho riêng mình. Có người còn đề nghị bốc thăm.

Thấy vậy, lão nông mỉm cười, ông dẫn các con ra ngoài ruộng và nói:

– Các con xem, chiều hôm qua cha đã dùng dây thừng vạch ra một đường tròn to lớn trên đất. Trong các con, nếu ai có thể tính được diện tích của hình tròn này, ta sẽ giao mảnh ruộng cho người đó. Bằng không, ta thà rằng bán nó đi cũng không chia cho ai.

Ba anh em vò đầu suy nghĩ, tìm cách tính diện tích hình tròn. Chợt người em út bỗng thốt lên mừng rỡ:

– Hai anh, em đã tìm được cách!

Rồi vội vã đi tìm ba cây cọc và một sợi thước dây.

Người em út sẽ tính diện tích hình tròn thế nào chỉ với những dụng cụ trên?

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: