Cách đóng gói font trong file Word hoặc Powerpoint khi chia sẻ

file

Một trong những điều khiến tôi bực bội khi dùng Microsoft Word và Microsoft Powerpoint là chuyện thiếu font chữ khi chia sẻ file cho người khác hoặc chuyển qua máy khác. Không lẽ nộp bài cho các thầy cô hay nộp sáng kiến kinh nghiệm cho Sở Giáo dục mà phải đính kèm theo file font, rồi bắt người ta tự cài đặt.

Bữa nay tìm được bài hướng dẫn trên website của Microsoft để giải quyết điều này, nay chia sẻ lại để những đồng đạo có chung cảnh ngộ được nhờ.

  1. Vào menu File chọn Options (Tùy chọn).
  2. Ở cột bên trái, chọn thẻ Save (Lưu).
  3. Tìm tới phần Preserve fidelity when sharing this presentation (Duy trì sự trung thực khi chia sẻ tài liệu này), ta tick chọn ô Embed fonts in the file check box (Nhúng phông trong tệp).
  4. Bấm OK.

Xong rồi đó, bây giờ ta có thể chia sẻ file này thoải mái, vì font đã được đính kèm sẳn vào file rồi.

Bình luận

Chia sẻ