Buồn chi

Mắc chi ta phải u buồn
Mắc chi mang tiếng “chuồn chuồn dở hơi”
Ở không, bắt nhạc nghe chơi
Hát câu vọng cổ, thảnh thơi,… bớt buồn

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: