Bảng chữ cái Hy Lạp

Bảng chữ cái Hy Lạp là hệ thống 24 ký tự được dùng để viết tiếng Hy Lạp từ cuối thế kỷ thứ 9 trước Công nguyên hoặc đầu thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên. Ngoài việc được sử dụng để viết tiếng Hy Lạp hiện đại, ngày nay các chữ cái này cũng được dùng như những biểu tượng Toán và khoa học, Vật lý hạt trong Vật lý, hay tên các ngôi sao, tên của các cơn bão nhiệt đới siêu cấp và trong những mục đích khác.

1. Α α: Alpha
2. Β β: Beta
3. Γ γ: Gamma
4. Δ δ: Delta
5. Ε ε: Epsilon
6. Ζ ζ: Zeta
7. Η η: Eta
8. Θ θ: Theta
9. Ι ι: Iota
10. Κ κ: Kappa
11. Λ λ: Lambda
12. Μ μ: Mu
13. Ν ν: Nu
14. Ξ ξ: Xi
15. Ο ο: Omicron
16. Π π: Pi
17. Ρ ρ: Rho
18. Σ σ ς: Sigma
19. Τ τ: Tau
20. Y υ: Upsilon
21. Φ φ: Phi
22. Χ χ: Chi
23. Ψ ψ: Psi
24. Ω ω: Omega

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: