Bài thơ xuân có 8 cách đọc

Bài thơ này gặp hồi nhỏ, giờ chợt nhớ lại, đăng lên chơi.

Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài dậu trúc cành xanh biết
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
Xa ngân tiếng hát đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười

Bài thơ thất ngôn bát cú này có 8 cách đọc như sau:

  1. Đọc xuôi
  2. Đọc ngược
  3. Đọc xuôi, 4 chữ đầu
  4. Đọc ngược, 4 chữ đầu
  5. Đọc xuôi, 3 chữ cuối
  6. Đọc ngược, 3 chữ cuối
  7. Đọc xuôi, 5 chữ cuối
  8. Đọc ngược, 5 chữ cuối

Bình luận

Chia sẻ