[Ôn bài] Speaking B1 Vstep

Chỉ có 4 kỹ năng ôn tới luyện lui mà cũng không xong, đọc tới là buồn ngủ. Thôi thì vừa viết lách vừa ôn bài vậy, cũng đỡ chán hơn. Hôm nay ôn môn NÓI.

Bài thi môn Speaking có 3 phần: tương tác xã hội, thảo luận giải pháp, phát triển chủ đề.
Trước khi bắt đầu bài thi nói, thí sinh có 60s để đeo tai nghe và chỉnh microphone.

Part 1. Social interaction

Phần này không cho thời gian chuẩn bị, sẽ có một đoạn audio về câu hỏi, thí sinh vừa nghe vừa đọc câu hỏi, sau đó tiến hành nói trong khoảng 3′. Dưới đây là một số chủ đề nói:

1. Holiday

 • What did you do on your last holiday?
  » I went to hometown with my family. I remember my parents.
 • What do you prefer spending your holiday with?
  » I want to spend my holiday with my wife and my son because I love them. I go to work every day and i have little time for them.
 • Do you prefer going on holiday abroad?
  » No, I don’t prefer going on holiday abroad because I don’t have enough money. Moreover, I don’t like to go so far from home because it make me worry.

2. TV programs

 • How many hours a day do you watch television?
  » I often spend two hours a day watching TV. I go to work all day, and i watch TV at night to relax.
 • Which programs do you like?
  »  I like watching VTV news because this chanel provides me with useful knowledge in life.
 • Do you prefer watching television alone or with other people? Why?
  » I prefer watching TV with my family because it make me fun. We can watch together and share all the information.

Part 2. Solution discussion

Phần này có 1′ để chuẩn bị và 4′ để nói.

Người ta đưa ra một tình huống (situation) với 3 gợi ý, thí sinh phải chọn một trong ba, nêu lý do (reason) chọn và lý do không chọn. Dưới đây là một số tình huống mẫu:

1. If you won a lottery of 1 billion VND, what would you do with the money?

 • Buy a new house
 • Start a business
 • Deposit the money in the bank.

» If i won a lottery of 1 billion VND, there are 3 choice for me: buy a new house, start a business, deposit the money in the bank. I choose depositing my money in the bank for 2 reasons.
Firstly, when I suddenly have 1 billion VND, I may use it wrongly, it make me and my family are not happy. So I will spend my money to the bank until I have a true decide for it. Secondly, when I deposit the money in the bank, it can become more and more every month. So I will have a comfortable life without worry.
In the other hand, I am living in a beautiful and warm house, so I don’t want to buy a new house. Moreover, I and my wife both have a good job, so starting a business is not necessary.
In conclusion, it would be better to choose spending the money in the bank than buying a new house or starting a business because of the above mentioned reasons.

Part 3. Topic development

Phần này cô dạy ngay hôm mình vắng, nên chưa rõ cho lắm. Giống như phần thảo luận giải pháp, phần này có 1′ chuẩn bị, và có 5′ để nói. Người ta đưa ra một chủ đề và 3 định hướng để mình nói theo, thí sinh có thể bổ sung thêm bằng ý của mình (own ideas). Cuối cùng, có vài chén cơm thêm bên dưới, và mình phải nuốt ít nhất một chén. Lưu ý rằng, thi nói cũng như làm văn: phải có mở bài, thân bài và kết luận (giống như phần thảo luận giải pháp ở trên).

Bình luận

Chia sẻ