• Lá vàng và Rùa con

    Lá vàng rơi, lá vàng rơi
    Cuốn theo chiều gió, như đời rùa con
    Mai đây gối mỏi, chân mòn
    Lá còn rơi rụng, rùa còn bơ vơ… …