• [Cổ tích Toán học] Ba anh em

    Ngày xưa, có một lão nông nhân hậu sống với ba người con trai trong một túp lều tranh nhỏ. Tài sản duy nhất của ông là một mảnh ruộng đã canh tác nhiều năm. Một lần bệnh nặng, cho …

  • Khoảng cách ngày tình nhân

    MeiMei

    “Không có tình nhân trong tình nhân Tết, ít nhiều cũng có cảm giác lạc lõng, bơ vơ, không có tình nhân trong tình nhân Tết, ôi chỉ nghe thấy những giai điệu bi thương, đang cắt xé đi …