• Bài thơ xuân có 8 cách đọc

  Bài thơ này gặp hồi nhỏ, giờ chợt nhớ lại, đăng lên chơi.

  Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
  Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
  Hoa cài dậu trúc cành xanh biết
  Lá quyện hương xuân sắc thắm …

 • Tôi chưa có mùa xuân

  Chuyện ngày xưa, xưa lắm
  Lúc tôi chẳng biết yêu
  Như cành hoa tươi thắm
  Sự buồn chẳng bao nhiêu

  Bụt hiện lên và hỏi:
  Hạnh phúc phải ra sao?
  Tôi mỉm cười đáp gọn:
  Thế này tốt biết bao!…