• Một số mã LaTeX thường dùng

    Việc soạn một tài liệu với dầy đặc các công thức Toán học tất nhiên sẽ gây khó khăn rất nhiều cho người soạn thảo trên máy tính. Có người dùng công cụ Equations của bộ Office, vừa chậm, vừa …