• [Ôn bài] Speaking B1 Vstep

    Chỉ có 4 kỹ năng ôn tới luyện lui mà cũng không xong, đọc tới là buồn ngủ. Thôi thì vừa viết lách vừa ôn bài vậy, cũng đỡ chán hơn. Hôm nay ôn môn NÓI.

    Bài thi môn Speaking …