“Tranh thủ” lúc chấm thi

Buồn quá, ngồi nghịch thơ chơi
Tranh thủ mấy phút nghỉ ngơi giữa giờ
Chấm thi mặt mủi bơ phờ
Xong 4 xấp, xong bài thơ 4 dòng

Bình luận

Chia sẻ