Tình ca gửi Ấy

1 dây đàn chẳng giống ai
6 dây hợp lại, nên bài tình ca
Tình ca gửi Ấy phương xa
Chúc Ấy nơi ấy thiệt là vui tươi
Ấy vui Ấy sẽ mĩm cười
Ấy vui, Ấy thích, có người cũng vui

Bình luận

Chia sẻ