Tìm giai thừa bằng Python

Nhân dịp nghỉ Tết, rảnh tay viết một đoạn code để giải quyết một vấn đề Toán học rất quen thuộc, đó là tính giai thừa của một số nguyên dương. Bài viết này chỉ nhằm chứng tỏ sự ưu việt và gọn gàng của Python so với Pascal và Java (tôi không so sánh với PHP nhé). Dưới đây là code:

def giaithua(n):
  if n==0 or n==1:
    return 1
  else:
    return n*giaithua(n-1)

print(giaithua(6))

Các bạn chạy thử để thấy kết quả nhé!

Bình luận

Chia sẻ