Thà rằng

Thà rằng ấy chẳng yêu mình
Để mình tự biết thân mình hẩm hiu
Thà rằng ấy chẳng nói yêu
Ấy gieo hy vọng chi nhiều tim ta
Để rồi ấy lại đi xa
Tựa đầu, tay nắm, thiết tha bên người
Ấy trao ánh mắt nụ cười
Ấy gieo đau khổ cho người thứ hai
Bây giờ ấy lại chia tay
Ấy phiêu lưu tiếp, biết ngày nào ngưng
Bóng mình mà tưởng người dưng
Ước gì hôm ấy, ấy đừng nói yêu…

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: