Ông nội trổ tài

Lâu lâu ông nội trổ tài
Nhân ngày đám giỗ, ông hát bài tình ca
Ai chê ông nội đã già
Vừa đàn, vừa hát, ông rất là trẻ trung

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: