Một buổi sáng trống tiết

Thả lỏng ra cho lòng thanh thản
Sẽ thấy đời đơn giản biết bao
Nghe đâu đây hương hoa cỏ ngọt ngào
Và khổ nhọc tự chìm vào quên lãng

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: