Cuối tuần buồn

Cuối tuần buồn quá ai ơi
Đã không có điện, mà trời còn mưa
Ngoài hiên hạt nắng lưa thưa
Điện thì đã có, mà chưa hết buồn

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: