Cố định trạng thái của màn hình Activity

Thông thường, khi ta xoay màn hình từ đứng qua nằm, activity đang hiển thị sẽ tự động load lại từ đầu, điều này gây ra rất nhiều phiền toái cho người dùng. Dưới đây là cách đơn giản nhất để giải quyết vấn đề, bằng cách cố định chế độ xem là dọc hay ngang, màn hình activity sẽ không bị ảnh hưởng.

Mở file AndroidManifest.xml, sau đó thêm option sau đây vào activity nào mà bạn muốn cố định:

android:screenOrientation="portrait"

Lệnh này giúp màn hình activity đó luôn ở chế độ đứng. Tương tự, bạn cũng có thể đặt chế độ nằm ngang bằng lệnh

android:screenOrientation="landscape"

Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Chia sẻ