Chàng ngốc hỏi ngu

Bắt thang lên hỏi chị Hằng
Tấm lòng tha thiết, hỏi nàng có hay
Chị rằng: Chú tỉnh hay say?
Chú yêu tới chết, cóc ai thèm nhìn.
Thang chú dài tận Thiên Đình
Thiết tha cách mấy, vẫn một mình chú thôi
Người ta có cặp, có đôi
Ôm “lòng” chú cứ lẻ loi chú à

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: