Bảng so sánh các loại tam giác thông dụng

Tam giác hay hình tam giác là một loại hình cơ bản trong hình học: hình hai chiều phẳng có ba đỉnh là ba điểm không thẳng hàng và ba cạnh là ba đoạn thẳng nối các đỉnh với nhau. Tam giác là đa giác có số cạnh ít nhất (3 cạnh).

Học đến 12 chớ nhiều học sinh còn chưa phân biệt được các loại tam giác để từ đó khai thác dữ kiện cũng như giải quyết yêu cầu của các bài toán. Tội nghiệp!

Tam giác cânTam giác đềuTam giác vuôngTam giác vuông cân
2 cạnh bằng nhauXX
3 cạnh bằng nhauX
1 góc vuôngXX

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: