Truy tìm cô bé trong thơ

Tôi tìm cô bé trong thơ
Tôi tìm cô bé ngây khờ ngày xưa
Tôi tìm trong gió, trong mưa
Tôi tìm mỏi mắt, vẫn chưa gặp nàng

 

Bình luận

Chia sẻ