Quán cà phê bàn chuyện Toán

Tách cafe đắng ko đường
Gió ru khói thuốc, tỏ tường chứng minh
Mới hay trong toán hửu tình
Một bài quy nạp, rồi mình làm thơ…

Bình luận

Chia sẻ