Một số mã LaTeX thường dùng

Việc soạn một tài liệu với dầy đặc các công thức Toán học tất nhiên sẽ gây khó khăn rất nhiều cho người soạn thảo trên máy tính. Có người dùng công cụ Equations của bộ Office, vừa chậm, vừa phiền, vừa xấu. Có người dùng Mathtype, đã vi phạm bản quyền còn hô hào cho là chuẩn mực. Dù bằng cách gì, nhưng cứ mỗi công thức mỗi click chuột thì có mà tới tết Công-gô. Thực tế thì những người soạn thảo tài liệu Toán học chuyên nghiệp không ai dùng mấy cách trên, hầu hết họ đều dùng mã LaTeX. Có rất nhiều ứng dụng miễn phí (thậm chí mã nguồn mở) giúp người dụng biên dịch mã LaTeX, thậm chí Mathtype cũng có hỗ trợ chức năng này. Nói vậy, việc soạn thảo tài liệu có hay không có công thức Toán học cũng không sai biệt nhau mấy, nếu như ta biết dùng mã LaTeX. Dưới đây là một số ví dụ.

\sin\left(x-\dfrac{2\pi}{3}\right)

$$\sin\left(x-\dfrac{2\pi}{3}\right)$$

f(x)=\begin{cases}2x-1&\text{khi }x>0\\ x^2+1&\text{khi }x\leq0\end{cases}

$$f(x)=\begin{cases}2x-1&\text{khi }x>0\\ x^2+1&\text{khi }x\leq0\end{cases}$$

2x^2-5x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{split}x=1\\ x=\dfrac{3}{2}\end{split}\right.

$$2x^2-5x+3=0\Leftrightarrow\left[\begin{split}x=1\\ x=\dfrac{3}{2}\end{split}\right.$$

\begin{pmatrix}\alpha& \beta\\ \gamma& \delta\end{pmatrix}

$$\begin{pmatrix}\alpha& \beta\\ \gamma& \delta\end{pmatrix}$$

\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+...}}}

$$\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+\dfrac{1}{1+…}}}$$

\sum\limits_{k=1}^nC_n^k
hoặc
\displaystyle\sum_{k=1}^nC_n^k

$$\sum\limits_{k=1}^nC_n^k$$

\sum\limits_{\substack{0\leq i\leq m\\ 0\leq j\leq n}} P(i,j)

$$\sum\limits_{\substack{0\leq i\leq m\\ 0\leq j\leq n}} P(i,j)$$

\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+5x-2}}{2x-3}

$$\lim\limits_{x\rightarrow+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+5x-2}}{2x-3}$$

\displaystyle\int_0^3f(x)dx

$$\displaystyle\int_0^3f(x)dx$$

\overset{t^o}{\longrightarrow}
\overset{t^o}{\rightleftharpoons}
\underset{?}{\underbrace{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}

$$\overset{t^o}{\longrightarrow}$$
$$\overset{t^o}{\rightleftharpoons}$$
$$\underset{?}{\underbrace{\sqrt{3}-\sqrt{2}}}$$

Ngoài việc biên dịch các đoạn mã thành công thức, thành tài liệu, LaTeX còn có thể làm được rất nhiều việc phi thường mà bạn không thể nào ngờ tới đâu. Tin tôi đi.

Bình luận

Chia sẻ