Bật tính năng đánh mã LaTeX trong MathType

Bước 1. Trong cửa sổ MathType, chọn menu Preferences Cut and copy preferences
Bước 2. Trong cửa sổ Cut and Copy preferences, bấm chọn như hình:

Bây giờ bạn có thể ung dung tạo ra các công thức Toán học bằng cách đánh mã LaTeX một cách nhanh chóng rồi. Chúc các bạn thành công!

Bình luận

Chia sẻ