50 Sắc thái của Học sinh

Khi giáo viên hỏi: Em có thuộc bài không?
Khi trả bài không đạt, giáo viên yêu cầu lần sau trả lại
Khi trốn xuống căn-tin mà gặp phải giáo viên đi ngang
Khi làm được một bài tập khó “quá mức cho phép”
Khi giáo viên yêu cầu kiểm tra đột xuất
Khi thời gian làm bài chỉ còn 5 phút
Khi bài kiểm tra được điểm 10
Khi có thông báo học bù
Khi giáo viên chứng minh một bài toán khó, và hỏi: Em có hiểu không?

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: