50 Sắc thái của Học sinh

Khi giáo viên hỏi: Em có thuộc bài không?

Khi trả bài không đạt, giáo viên yêu cầu lần sau trả lại

Khi lén xuống căn-tin trong giờ học, gặp phải giáo viên

Khi học tiết cuối trong ngày

Khi giáo viên yêu cầu kiểm tra đột xuất

Khi chỉ còn vài phút làm bài kiểm tra

Khi bài kiểm tra được điểm 10

Khi có thông báo học bù

Khi giáo viên chứng minh một bài toán khó, và hỏi: Em có hiểu không?

Leave A Comment?