Vĩnh biệt em

Vĩnh biệt em

Vĩnh biệt em, người con gái trong thơ.
Em nói dối, và em là kẻ cướp!
Đến bên tôi, em buôn lời hẹn ước,
Em đi rồi, tôi mất nửa trái tim.

Bình luận

Chia sẻ