Cô liêu

Cô liêu

Tôi bị giam cầm giữa cô liêu
Xích xiềng cô độc phủ rong rêu
Biệt giam trong chuỗi ngày đơn lẽ
Biết đến bao giờ hết quạnh hiu

Bình luận

Chia sẻ