• Loại bỏ dấu tiếng Việt trong Java

  Trong nhiều trường hợp, ta cần chuyển đổi một chuỗi có dấu tiếng Việt thành một chuỗi tương ứng không dấu. Dưới đây là cách làm.

  Tạo class VNCharacterUtils.java

  public class VNCharacterUtils {
  
    private static final char[] SOURCE_CHARACTERS = {'À',