Buồn sân ga

Buồn sân ga

Sân ga mưa phủ trắng đầu
Tàu đi, đi mãi, để sầu sân ga
Tàu đi, tàu vẫn đi xa
Tàu đi, tàu bỏ sân ga hở tàu?

Sáng nay có một con tàu
Đường xa mệt mỏi, ghé vào sân ga
Con tàu đầm thắm, thiết tha
Hoa xuân nở rộ, sân ga hết buồn

Ngờ đâu số phận vô thường
Con tàu lặng lẽ lên đường đi xa
Tàu đi, tàu bỏ sân ga
Tàu đi, mưa đổ, sân ga lại buồn

Bình luận

Chia sẻ