Sông đời

Sông đời

Cuộc đời cũng như sông
Không bao giờ phẳng lặng
Lúc sóng gió ba đào
Lúc nhấp nhô, gợn tí

Sông không hề ngơi nghỉ
Đưa đẩy cuộc đời mình
Và cơn gió vô tình
Hát bài ca số phận

Sông chảy về vô tận
Mang theo mối chân tình
Mặc cho đám lục bình
Ôm nỗi sầu ly biệt

Sông đời là bất diệt…

Bình luận

Chia sẻ