Những bức hình mang ý nghĩa cuộc sống – Phần 1

Công nghệ hiện đại trói buộc chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởngCông nghệ hiện đại trói buộc chúng ta nhiều hơn chúng ta tưởng

Voi chết vì ngà, đom đóm chết vì ánh sáng
Voi chết vì ngà, đom đóm chết vì ánh sáng

Tri thức là vô tận. Bạn cứ thỏa sức vui thú với sách vở đi, chắc chắn bạn sẽ không hối hận đâu
Tri thức là vô tận. Bạn cứ thỏa sức vui thú với sách vở đi, chắc chắn bạn sẽ không hối hận đâu

Người mẹ luôn làm những gì tốt nhất cho con cái dù đang ở hoàn cảnh nào
Người mẹ luôn làm những gì tốt nhất cho con cái dù đang ở hoàn cảnh nào

Bình tĩnh, thoải mái và vui vẻ luôn chiến thắng giận dữ
Bình tĩnh, thoải mái và vui vẻ luôn chiến thắng giận dữ

Chúng ta luôn sợ bị bình phẩm vì chúng ta không giống họ
Chúng ta luôn sợ bị bình phẩm vì chúng ta không giống họ

Hút thuốc lá và hậu quả
Hút thuốc lá và hậu quả

Xin đừng bắt các em học theo lối ép buộc và nhồi sọ
Xin đừng bắt các em học theo lối ép buộc và nhồi sọ

Chiến tranh chỉ là công cụ kiếm chắc của bàn tay nào đó
Chiến tranh chỉ là công cụ kiếm chắc của bàn tay nào đó

Bình luận

Chia sẻ