Tiễn một người đi

Tự nhiên khóe mắt cay cay
Tự nhiên lòng nhớ thương ai hỡi lòng
Người xưa nay đã theo chồng
Còn dư lại giọt lệ hồng lặng rơi
Tiền là chi hỡi tiền ơi
Cướp người ấy, cướp tim tôi mất rồi

Bình luận

Chia sẻ
Thẻ: